Kløverhuset

Netty AS
Strandgaten 15
5013 BERGEN

Tlf: 99 50 96 13

E-post: anette@netty.no

Hverdager fra kl. 10 – 20
Lørdag fra kl. 10 – 18

Starvhusgaten 3

Netty AS
Starvhusgaten 3
5014 Bergen

Tlf: 99 50 96 13

E-post: post@netty.no

Avdeling for brystopererte
E-post: marian@netty.no

Mandag – Onsdag  kl. 10 – 18
Torsdag  kl. 10 – 19
Fredag – Lørdag kl. 10 – 18