Netty sine verdier

  • Positivt menneskesyn
  • Kunnskap
  • Kvalitet i det vi utfører og i våre produkter

Etiske retningslinjer
Vi legger stor vekt på redlighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet. Alle ansatte har ansvar for å etterleve denne retningslinje, både i omgang med hverandre og våre kunder.